Vabljeni na kamnoseško delavnico

Pod okriljem Šole prenove, bo 12. in 13. novembra 2018 potekala kamnoseška delavnica na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani. Prvi dan bodo predavatelji spregovorili o kamnu kot osnovnem  materialu stavbarstva, drugi dan pa sledi praktični del delavnice.

Kamen je osnovni in najstarejši material, ki ga je že prazgodovinski človek uporabljal za svoje prve »gradnje«.  Zaradi njegovih geomehanskih lastnosti pa so se več tisoč let stare kamnite konstrukcije, kasneje pa že prave stavbe, ohranile vse do danes. V zadnjih stoletjih pa so izjemni kamnoseški mojstri, pravi umetniki kamna, iz kamna izdelali oz. izklesali tudi pravo kamnito okrasje, ki še danes bogati mnoge naše stavbe.

To vse nam dokazuje, da je kamen v stavbarstvu nepogrešljiv, njegova uporabnost pa izjemno široka. In prav to je tudi razlog, da vsako leto v program Šole Prenove vključimo tudi kamnoseško delavnico.

Praktični del bo letos prvič potekal v pravi kamnoseški delavnici, Srednje gradbene, geodetske in okolje varstvene šole Ljubljana, kjer bomo med drugim spoznali tudi osnovno kamnoseško orodje. Udeleženci delavnice pa se bodo pod vodstvom mentorja preizkusili v izdelavi enostavnega kamnitega elementa oz profila.   

Več o delavnici >>

Kamnoseška delavnica

Študijska tura Zgodovinska mesta in vino

V času praznovanja sv. Martina bodo zgodovinska mesta obiskali predstavniki turističnih agencij, turistični novinarji in blogerji iz italijanskega turističnega trga.

Tura, ki bo potekala med 8. in 11. novembrom, bo zadnja od štirih študijskih tur, ki so jih zgodovinska mesta z namenom promocije turistične ponudbe zgodovinskih mest na področju Italije organizirala v sodelovanju z Gorazdom Skrtom, dolgoletnim predstavnikom STO v Milanu. Tokratna pot bo udeležence študijske ture vodila po mestih, ki ležijo v bogatih vinorodnih pokrajinah, obiskali bodo Celje, Šentjur, Slovenske Konjice in Ptuj.

Glede na letošnjo dobro letino in kakovostno vino bo martinovanje letos še bolj veselo in druženje še bolj prijetno, kar bo prav gotovo dobra popotnica tudi za uspešno izvedbo študijske ture.

 

REFRESH: Mladi umetniki oživljajo kulturno dediščino

REFRESH: Young art(ist)s refreshing heritage sites je projekt, ki se je začel v poletnih mesecih Evropskega leta kulturne dediščine in je sofinanciran s pomočjo Evropske komisije v program Ustvarjalna Evropa. V projektu sodelujejo štiri organizacije iz štirih držav, vodilni partner projekta je Združenje zgodovinskih mest Slovenije.

V okviru aktivnosti projekta so bili in še bodo v štirih državah v letih 2018 in 2019 organizirani tedenski REFRESH HERITAGE WEEK (RHW), ki mladim umetnikom iz štirih držav omogočijo sodelovanje pri uresničevanju ciljev projekta – da “osvežijo” kulturno dediščino izbranih mest.

Tedne RHW z izbranimi umetniki iz štirih držav projektnih partneric so tako s pomočjo obstoječih dogodkov organizirali v Sloveniji na Ptuju, v Italiji v širši okolici mesta Abruzzi in v mestu Iasi v Romuniji. Zadnji dogodek v letu 2018 bo zaključni dogodek leta, ki je posvečeno Evropski kulturni dediščini. Mladi umetniki iz štirih držav se bodo konec novembra zbrali v španski Murcii, kjer jih bodo pod svoje okrilje vzeli partnerji katoliške universe UCAM. V okviru festivala Urban Ct Fest” bodo osvežili izbrano kulturno dediščino in k soustvarjanju dogodka na svoj način privabili novo in staro publiko.

Iz Slovenije gredo v okviru projekta REFRESH v Španijo trije mladi plesalci iz Jesenic, Kamnika in Kranja, ki so izvrstni v plesnih zvrsteh HIP HOP in Break Dance: Roman Urek, Miha Ječnik in Kristjan Debelak.

 

Skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije v Radovljici

Na povabilo župana Občine Radovljice Cirila Globočnika je 24. oktobra v Radovljici potekala skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki so se je udeležili predstavniki vseh mest članic Združenja.

Na skupščini so sprejeli poročilo o delu v letu 2018 in ugotovili, da je bil zastavljen program v celoti izveden. Glavnina aktivnosti članic je bila letos  namenjena turistični promociji mest in kulture je bila izvedena v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Sprejeli so tudi program dela za leto 2019, kjer bo v letu kulture v slovenskem turizmu ponovno velik poudarek  na promociji zgodovinskih mest v sodelovanju s STO.

Na predlog župana Radovljice so župani mest članic sprejeli tudi sklep, da bodo skupaj kandidirali za nepovratna evropska sredstva na področju trajnostne mobilnosti.

V Združenje zgodovinskih mest  Slovenije so na skupščini uradno sprejeli Občino Šentjur in Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia iz Celja.

Predstavniki zgodovinskih mest v Radovljici

Slovenski dan kulture v Bruslju

V sredo, 26. septembra se bodo Zgodovinska mesta Slovenije predstavila v središču Bruslja.

Mesta, povezana v Združenje zgodovinskih mest Slovenije, v počastitev evropskega leta kulturne dediščine in kulture v slovenskem turizmu, bomo v Bruslju, kot središču Evrope, predstavila živo, bogato in raznoliko kulturo ter žlahtnost kulturne dediščine naših mest. 
Slovenski dan kulture v Bruslju bo namenjen tudi turistični promociji Slovenije in še posebej zgodovinskih mest. Predstavitev organizira Združenje zgodovinskih mest Slovenije v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo.

Prireditev bo potekala v sredo, 26. septembra 2018, od 12. do 15. ure na trgu Esplanade pred Evropskim parlamentom v Bruslju.

V programu bodo sodelovali:

 • Big band Glasbene šole Marjana Kozine, Novo mesto
 • Ansambel Il terzo suono, Piran
 • Harmonikar Laurent Africano
 • Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki
 • Društvo kmečkih žena, Metlika
 • Konzorcij Cviček z.o.o., Kostanjevica na Krki

Program bo povezovala Mojca Mavec.

Za pomoč in podporo pri pripravi slovenskega dne kulture v Bruslju se zahvaljujemo:

 • Veleposlaništvu RS v Bruslju,
 • slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu,
 • stalnemu predstavništvu RS pri Evropski uniji
 • Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju

Zgodovinska mesta na sejmu v Celju

Med 11. in 16. septembrom se Združenje zgodovinskih mest Slovenije predstavlja na sejmu v Celju. Vse dni sejma boste lahko spoznavali slovenska stara mestna jedra in spoznali njihovo bogato kulturno in turistično ponudbo.

Posebna doživetja na sejemskem prostoru pripravljajo mesta Celje, Šentjur, Tržič, Novo mesto, Koper in Laško.

Tematske predstavitve:

 • torek, 11. september:
  Digitalno doživetje Srednjega veka (Občina Celje)
 • sreda, 12. september:
  Zgodbe o znamenitih Šentjurčanih (Občina Šentjur)
 • četrtek, 13. september: 
  Čevljarska delavnica (Občina Tržič in Tržiški muzej)
 • petek, 14. september:
  Dediščina Novega mesta (Dolenjski muzej in Zavod Novo Mesto)
 • sobota, 15. september: 
  Kulinarična ponudba Kopra (Mestna občina Koper)
 • nedelja, 16. september:
  Kulturna ponudba mesta Celje (Zavod Celeia)

Septembra se bodo zgodovinska mesta predstavila v Bruslju

26. septembra bo v Bruslju potekal »Slovenski dan kulture v Bruslju«

Predstavitev v Bruslju bo tretji, zadnji, letošnji dogodek združenja na tujem trgu. Prva dva sta potekala v sklopu turističnih sejmov in borz v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, zadnji pa bo potekal v sodelovanju z veleposlaništvom Republike Slovenije v Bruslju.

Slovenski dan kulture v Bruslju bo potekal v okviru evropskega leta kulturne dediščine in prispeval k prepoznavnosti in turistični promociji Slovenije kot raznolike države z bogato naravno in kulturno dediščino, kjer se v mestih odvija pestro kulturno dogajanje. 

Prvi Refresh Heritage Week na Ptuju

Med 5. in 12. julijem je na Ptuju potekal prvi dogodek v okviru mednarodnega projekta REFRESH. 

V okviru Festivala Art Stays je poteklo prvo srečanje osmih mladih umetnikov iz partnerskih držav, ki so s svojimi delom in kreativnostjo obogatili festival. Navdih za njihove kreacije je bila bogata kulturna dediščina Ptuja, nastalo je osem umetniških del od video filma, do ilustracije in slikarskih del, za  vse umetnine so bili inspiracija  ptujski kurenti. Otvoritev razstave nastalih del je bila 11. julija je bila otvoritev razstave nastalih umetniških del mladih umetnikov v okviru Refresh Heritage Week.

Istega dne je potekala tudi tiskovna konferenca ob zaključku kreativnega ustvarjanja mladih umetnikov na Ptuju. Ob tem je podžupan Mestne občine Ptuj, Gorazd Orešek, pozdravil partnerje projekta in delil zadovoljstvo, da Ptuj gosti mlade umetnike v okviru projekta Refresh. Maša Ekar iz Creative Europe Desk iz Ljubljane je predstavila razpis Ustvarjalna Evropa, mlada slikarka Iona Palmar je delila izkušnjo  ustvarjanja mladega umetnika v okviru Refresh tedna na Ptuju, Mateja Hafner Dolenc pa je predstavila vsebino in cilje projekta REFRESH.

Predstavili so se tudi partnerji projekta: Coralia Costas in Cristian Ungureanu iz Romunije in Antonella Fabri iz Italije.  

 

 

Uspešno zaključen evropski projekt diStory

Z dogodkom v starem mestnem jedru Radovljice se je zaključil dvoletni mednarodni projekt diStory, Digitalne zgodbe malih zgodovinskih mest.

Projekt, ki je bil financiran s strani Evropske Unije v sklopu razpisa Ustvarjalna Evropa, je trajal dve leti, skupna vrednosti je bila 329.963,96 EUR. Poleg Združenja zgodovinskih mest Slovenije so v projektu sodelovali še občina Fermo iz Italije, občina Topola iz Srbije ter Muzeji radovljiške občine kot vodilni partner v projektu.

Skupaj s prebivalci in mladimi smo v partnerskih mestih poiskali nove, še ne poznane zgodbe in spomine in jih predstaviti s pomočjo novih digitalnih orodij ter jih vključiti v turistično ponudbo mest. V Radovljici je tako na voljo mobilna aplikacija za voden ogled mestnega jedra ter portal, na katerem se beležijo zgodbe domačinov in obiskovalcev mesta.

Del projekta je vključeval tudi mlade, predvsem dijake srednjih šol v zgodovinskih mestih. Ti so spoznavali mesta s pomočjo pametnih telefonov, postali turistični vodiči in režiserji. V 17 zgodovinskih mestih v Sloveniji je nastalo več kot 200 kratkih filmov z naslovom Digitalna zgodba mojega mesta.

Nov evropski projekt za Zgodovinska mesta Slovenije

Združenje kot vodilni partner začenja nov evropski projekt z naslovom REFRESH, Young art(ist)s refreshing heritage sites.

Projekt, katerega partnerji so ob Združenju Zgodovinskih mest Slovenije še ITACA, razvojna agencija iz Cellino Attanasio, (Italija), Fundacija univerze San Antonio iz Murcie (Španija) in Nacionalnimi muzeji Moldova iz Iasija (Romunija), bo trajal do decembra 2019, v skupni vrednosti 329.983,00 EUR.

V sklopu projekta bodo mladi umetniki s svojimi umetninami poživili in osvežili območja dediščine v partnerskih mestih. Zgodovinska mesta in območja dediščine bodo navdih za ustvarjanje novih umetniških del mladih, ki jih bodo izvedli in prikazali na 8 kulturnih dogodkih, ki potekajo v partnerskih mestih. Sodelovali bodo slikarji, glasbeniki, fotografi, vizualni umetniki in drugi. 

Ob zaključku projekta bo nastal film, ki bo zabeležil umetniško ustvarjanje mladih na vseh 8 lokacija, v 4 državah.    

Uvodni sestanek partnerjev projekta REFRESH je potekal 4. in 5. junija v Fiumicinu v Italiji.

Prvi dan srečanja je organizacijski odbor definiral cilje in koncept programa ter opredelil dogodke v partnerskih mestih, v okviru katerih bodo potekale aktivnosti Refresh Heritage Week. Drugi dan je potekala delavnica umetniških direktorjev, ki usmerjajo mlade v njihovem kreativnem ustvarjanju in vključujejo nova občinstva na osmih obstoječih kulturnih dogodkih, ki so vključeni v projekt. Ob koncu so opredelili tudi naloge in aktivnosti do naslednjega sestanka organizacijskega odbora, ki bo novembra v Španiji. 

Med 18. in 24. junijem je bil projekt predstavljen tudi v Berlinu na evropskem vrhu kulturne dediščine, European Cultural Heritage Summit

Na odmevnem dogodku je potekalo uvodno srečanje in predstavitev odobrenih projektov na posebnem razpisu Ustvarjalne Evrope, Creative Europe, ki je bil objavljen ob poteku evropskega leta kulturne dediščine in katerega tema je bila kulturna dediščina. Generalna sekretarka Zgodovinskih mest Slovenije, Mateja Hafner Dolenc, je predstavila projekt REFRESH, s katerim je združenje uspelo na razpisu.