Kamnita preproga – delavnica o tlaku

ABAKKUM, Zavod za krajino, kulturo in umetnost iz Pirana v sodelovanju s Šolo Prenove, Fakulteto za humanistične vede Univerze na Primorskem in Združenja zgodovinskih mest Slovenije od 13. do 17. maja 2019 organizira delavnico o tlaku KAMNITA PREPROGA.

Delavnica je prvi del projekta, v sklopu katerega potekajo pripravljalna dela za obnovo kamnitega tlaka v mestnem jedru Pirana. Razdeljena je na dva dela, teoretični in praktični, ki je členjen po sklopih. V prvem bodo izbrani predavatelji predstavili načine obnove tlakov, zaplete pri obnovi, uporabo in značilnosti tlakov na primerih dobre prakse na različnih lokacijah. V drugem delu se bodo udeleženci s tlakom spoznali z delom na terenu in v arhivu. Zadnji dan delavnic je namenjen ogledu dveh še živečih kamnolomov, prvi je italijanski kamnolom v Mirjah, drugi slovenski v Elerjih.

Drugi del delavnice bo potekal septembra 2019 na Istrski ulici v Piranu.

Več o delavnici in prijave na delavnico: https://www.sola-prenove.si/

Enodnevna arhitekturna delavnica

Partnerji Šole Prenove Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Srednja gradbena, geodetska in okolje varstvena šola Ljubljana, Šolski center Škofja Loka ter Združenje zgodovinskih mest Slovenije vabimo na drugi modul enodnevnih arhitekturnih delavnic z naslovom 

IDENTITETA PROSTORA,

ki bo 29. maja 2019 v predavalnici Restavratorskega centra ZVKDS v Ljubljani z začetkom ob 9.15. 

Predavatelji bodo spregovorili o dediščini naravnega in grajenega prostora, njeni identiteti in trajnostnem razvoju.

Delavnica je namenjena vsem, ki se zavedate pomena in vloge kulturne dediščine v današnji družbi. Sodobno pojmovanje dediščine presega zaščito posameznih stavb in predmetov ter deluje povezovalno. Prav posamezniku naj bi pomenila vrednoto, simbol pripadnosti in spoštovanje drugega.

Več o delavnici in prijave: https://www.sola-prenove.si/

Vabilo na brezplačno izobraževanje za turistične vodnike

V sklopu projekta Odprto učno okolje za vse generacije, katerega prijavitelj je Vrtec Slovenske Konjice, njegovi glavni cilji pa geomantična analiza območja, platforma odprtega učnega okolja ter zelenega turizma in vzpostavitev treh učilnic na prostem v Slovenskih Konjicah, Špitaliču in na Stranicah, Vas v imenu javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice in Turistične destinacije Rogla-Pohorje vabimo, da se udeležite

BREZPLAČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA TURISTIČNE VODNIKE ,

namenjenega oblikovanju turističnih programov 5-zvezdičnih doživetij zelenega turizma, pristnih občutij narave, revitalizacijo v pokrajini, kulturno-zgodovinske izkušnje skozi interpretacijo tradicije in izročila pokrajine za obiskovalce.

 

Izobraževanje je primerno za vodnike z licenco (lokalni, destinacijski, nacionalni) in druge zainteresirane krajane, predvsem mladeženske s podeželja in kmete, za razvoj ponudbe zdravstvenega turizma (programi selfnessa v naravi), dediščinskega turizma (poglobljeno doživljanje naravne in kulturne dediščine), eko-turizma z avtentično vključenostjo lokalnega prebivalstva, lokacij in pridelkov. Udeleženci se bodo seznanili s celostno obravnavo pokrajine ter kreativnimi in inovativnim razvojem vsebin dediščine ob njenem varovanju.  Ob koncu bodo prejeli potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju.

Izobraževanje bo potekalo v Slovenskih Konjicah, Špitaliču in na Stranicah, v petih terminih, med 16. in 19. uro: 16. 5., 22. 5, 29. 5., 6. 6. in 12. 6. invelja tudi kot nadgradnja in obnovitev licence za destinacijskega vodnika po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.

Rok za prijavo je PETEK, 10. 5. 2019.

Več o projektu lahko preberete na http://tic.konjice.si.

Informacije in prijave na:

Zavod za celostni razvoj Anima Mundi, Karin Lavin – 041 823 927, lavin@siol.net,

Turistična destinacija Rogla-Pohorje, mag. Tjaša Kangler – 051 444 140, tjasa.kangler@tickonjice.si.

IZOBRAŽEVANJE ZA VODNIKE – Odprto učno okolje za vse generacije

ODPRTO UČNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE – Kratek opis projekta

Dnevi odprtih vrat v obnovljenih objektih kulturne dediščine

Trije kakovostno prenovljeni objekti kulturne dediščine »Hiša Pr´Gavedarjo« iz Podkorna, »Vrbanova domačija« iz Brodov v Poljanski dolini  ter »Železolivarna Dvor« iz Dvora pri Žužemberku so primer uspešnih zgodb o prenovi.
Lastniki so prejeli  priznanja  za uspešno prenovo objektov kulturne dediščine za leto 2018.

Z lastniki Martino Gregori, Slavico Peternelj, Stanko in Stankom Novinc ter odgovornimi konservatorkami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Damjano Pediček Terseglav, Sašo Roškar in Judito Podgornik se bomo srečali na dneviodprtih vrat, kjer bodo delili z nami izkušnje o uspešni prenovi:

 • Vrbanova domačija, Brode – 21. marec
 • Hiša Pr´Gavedarjo, Podkoren  – 27. marec
 • Železolivarna Dvor, Dvor pri Žužemberku – 28. marec

Ogled vseh treh lokacij bo potekal dopoldan med 10.00 in 12.00 uro in popoldan med 16.00 in 18.00 uro. Za ogled se prosimo predhodno prijavite TUKAJ.

Vljudno vabljeni.

Posvet Zgodovinska mesta za vrhunska doživetja

Združenje zgodovinskih mest Slovenije vabi na mednarodni posvet ZGODOVINSKA MESTA ZA VRHUNSKA DOŽIVETJA, ki ga združenje organizira v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo.

Posvet bo v sredo 13. marca 2019 ob 9.00 uri v Radovljiški graščini.

Na posvetu bomo s pomočjo strokovnjakov skušali odgovorit na vprašanje ali sta kultura in kulturna dediščina pomembna pri oblikovanju ponudbe slovenskega turizma ter kako ju vključiti v turistično ponudbo? V Združenju zgodovinskih mest Slovenije verjamemo, da je kulturna dediščina slovenskih mestnih jeder bogastvo raznolikosti, tradicije, doživetij in zgodb. Hkrati so mestna jedra prostori druženj in živahnih dogodkov. Kako to bogastvo prodajmo turistom in kaj na tem področju še lahko storimo?

Na posvet vabimo lastnike in upravljavce nastanitev v mestnih jedrih ter ponudnike kulturnih doživetij ter ponudbe mest. 

VABILO IN PROGRAM POSVETA

Sodelovanje na posvetu je brezplačno, prijave je potrebno poslati do ponedeljka, 11. marca 2019, na e-naslov info@zgodovinska-mesta.si. 

Hkrati napovedujemo delavnico, ki bo organizirana kot  nadaljevanje posveta in bo potekala 17. aprila 2019, na kateri bodo udeleženci oblikovali ponudbo kulturnih doživetij v mestih ter iskali rešitve za skupno trženje.

Mesta se predstavljajo na sejmih po Evropi

Združenje zgodovinskih mest Slovenije tudi letos nadaljuje z aktivno promocijo turistične ponudbe mest na evropskem trgu. Letos se je združenje udeležilo sejmov v Műnchnu in Bruslju, kjer so se predstavljali v okviru predstavitve Slovenije pod okriljem Slovenske turistične organizacije. 

Februarja so se mesta udeležila tudi roadshowa po Italiji, kjer so prav tako predstavljali turistično ponudbo mest. 

Ponatis kataloga Mesta kulture v štirih jezikih

Katalog Mesta kulture, v katerem so predstavljena vsa mest Združenja zgodovinskih mest Slovenije je natisnjen v štirih jezikovnih različicah. Katalog, ki je na voljo na turističnih sejmih po Evropi na predstavitvenem prostoru IfeelsLOVEnia, je na voljo tudi na spletu:

Podeljena priznanja za najboljše obnove

Partnerji Šole Prenove: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije ter Srednja gradbena, geodetska in okolje varstvena šola Ljubljana so včeraj v Novem mestu prvič podelili priznanja lastnikom za uspešno prenovo objektov kulturne dediščine v letu 2018.

Nagrade so prejeli:

 • Priznanje za prenovo arhitekture je prejela Slavica Peternel, lastnici Vrbanove domačije iz Brodov v Poljanski dolini
  Avtor projekta: arhitekt Aleš Hafner, Gea Consult d.o.o. iz Škofje Loke
 • Priznanje za prenovo notranjosti in opreme je prejela Martina Gregori, lastnica hiše
  Pr´Govedar v Podkorenu
  Avtor projekta: arhitekta Špela Leskovic in Aleš Košak, AKSL arhitekti d.o.o., Ljubljana
 • Priznanje za prenovo in ohranjanje izvirne dejavnosti sta prejela Stanka in Stanko Novinc,
  lastnika Železolivarne Dvor iz Dvora pri Žužemberku.

Izjava za medije

 

Podelitev priznanj za uspešno prenovo objektov kulturne dediščine

Vabljeni na razglasitev priznanj za uspešno izvedeno prenovo objektov kulturne dediščine v letu 2018.

Priznanja bomo podelili v sredo, 30. januarja ob 14.00 v Jakčevem domu v Novem mestu.

S podelitvijo priznanj zaslužnim lastnikom se Združenje zgodovinskih mest Slovenije s partnerji priključuje zaključku evropskega leta kulturne dediščine 2018.

Partnerji Šole Prenove: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije ter Srednja gradbena, geodetska in okolje varstvena šola Ljubljana smo v prazničnem letu evropske kulturne dediščine dodali svoj prispevek k razvojnemu ohranjanju slovenske arhitekturne dediščine. Med 50 prijavljenimi projekti obnove je ocenjevalna komisija izbrala 17 kakovostno obnovljenih objektov kulturne dediščine, izmer kateri bodo trije prejeli priznanja in sicer:

 • Priznanje za prenovo arhitekture
 • Priznanje za prenovo notranjosti in opreme
 • Priznanje za prenovo in ohranjanje izvirne dejavnosti.

Na prireditvi bo predstavljena tudi monografija Prenove, zgodbe o hišah, v kateri je predstavljenih 17 uspešno prenovljenih objektov kulturne dediščine, izmed katerih bodo najboljši prejeli priznanja.

Oglejte si VABILO.

IZJAVA ZA JAVNOST

O tem, zakaj je stavbna kulturna dediščina pomembna, je svoje misli zapisala Mateja Hafner Dolenc, sekretarka Združenja Zgodovinskih mest Slovenije:

Evropska komisija je leto 2018 razglasila za evropsko leto kulturne dediščine ter ob tem zapisala, da ideali, načela in vrednote, ki so del evropske kulturne dediščine, ustvarjajo skupni vir spomina, razumevanja, identitete, dialoga, kohezije in ustvarjalnosti za Evropo. Kulturna dediščina je za evropsko družbo bistvenega pomena s kulturnega, okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika. Državne in lokalne oblasti pa je ob tem tudi spodbudila k prizadevanju za varstvo, ponovno uporabo, vrednotenje in promocijo kulturne dediščine Evrope.

Razvojno varovanje stavbne dediščina, povezano z urejanjem človekovega bivalnega okolja, je prastara dejavnost zaščite, popravljanja, obnavljanja in preoblikovanja
obstoječega. Ne glede na zahtevnost in obseg prenove, od preproste utrditve do zahtevne prilagoditve celote novi uporabnosti, je neizogibno vpletanje novega. V praksi
so uspešni primeri pokazali, da se lahko stari hiši življenje podaljša le z ukrepi, ki so v času prenove sicer sodobni, a potrebni in jih sprejema tudi konservatorska stroka.
Partnerji Šole Prenove smo v prazničnem letu evropske kulturne dediščine dodali svoj prispevek k razvojnemu ohranjanju slovenske arhitekturne dediščine. Zavedamo se, da se z vsako kakovostno prenovo hiše krepijo prizadevanja, povezana z razvojnim varovanjem velikega dela splošne nacionalne kulturne dediščine in prizadevanja,
povezana z ohranjanjem pestrosti slovenskega ozemlja.

Pred nami je monografija PRENOVE, ZGODBE O HIŠAH, kjer je predstavljenih 17 uspešno in kakovostno prenovljenih hiš, objektov kulture dediščine iz različnih okolij, mest in krajev Slovenije. Vendar pa te monografije ne bi bilo brez zavzetih, predanih in odgovornih lastnikov hiš, kajti prav lastniki so prvi in najpomembnejši skrbniki
narodovega bogastva, ki ga predstavlja tudi kulturna dediščina. 

Zato iskrena zahvala tem in še vsem drugim lastnikom kulturnih spomenikov in objektov kulturne dediščine v Sloveniji, ki imajo svoje “stare hiše” preprosto radi, zanje skrbijo in jim vlivajo novo življenje za prihodnja stoletja, kajti kot je zapisal Juhani Pallasmaa: 
»Stavbe in mesta nam omogočajo, da lahko strukturiramo, razumemo in se spominjamo brezobličnega toka realnosti in na koncu koncev prepoznamo sami sebe in se
spomnimo, kdo smo.« (Pallasmaa, Juhani: Oči kože, 2007: str 118) 

Mateja Hafner Dolenc,
Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Povabilo k natečaju Refresh Video Art Award

Združenje zgodovinskih mest skupaj s partnerji v projektu REFRESH vabi vse, ki rad ustvarjajo videje, da sodelujejo v natečaju za REFRESH Video Art Award.

K sodelovanju vabimo vse, ki imajo idejo, kako v videu predstaviti:

 • bogastvo kulturne dediščine, njeno izročilo in izpoved njenega stoletnega in tisočletnega bivanja med nami,
 • kulturno dediščino na dinamično mladosten, hkrati brezmejno ustvarjalen način
 • kako umetniki različnih umetniških izrazov: plesom, glasbo, igro, fotografijo, sliko in kipom, …, oživljajo območja dediščine,
 • zgodbo o kulturni dediščini, nastanku, obstoju, razvoju, pa tudi spreminjanju

Žirija bo razglasila zmagovalca ali zmagovalno ekipo, ki bo prejela nagrado v vrednosti 1000 EUR, zmagovalni video pa bo predstavljen širši publiki na evropski ravni.

Natečaj bo trajal od 20. decembra 2018 do 30. septembra 2019, zmagovalec pa bo objavljen po 31. oktobru 2019 po kriterijih, objavljenih v razpisnih pogojih.

Oglejte si celoten razpis

Za več informacij, se lahko obrnete na euprojectrefresh@gmail.com.

Več o projektu REFRESH:

”REFRESH – Young Art(ist)s Refreshing Heritage Sites” je projekt iz posebnega razpisa Evropske unije – program Ustvarjalna Evropa, ki je bil v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 objavljen z namenom spodbujanja zavedanja o pomenu in ohranjanju kulturne dediščine Evrope. Združenje zgodovinskih mest Slovenije je edini predstavnik iz Slovenije, ki je na razpisu uspel kot vodilni
partner. Skupaj s parterji ITACA – Local Development Association iz Italije, Complexul Muzeal National Moldova iz Romunije in Fundación Universitaria San Antonio Murcia iz Španije bo z izvajanjem v projektu zastavljenih ciljev povezoval mlade umetnike, ki bodo s svojo ustvarjalnostjo osvežili dediščino in dobili prostor za umetniško izražanje.

Glavni cilj projekta, ki se bo zaključil konec leta 2019, je približati kulturno dediščino sodelujočih mest in regij ljudem, proslaviti njeno raznolikost in deliti njeno vrednost s prihodnjimi generacijami. Eden od načinov za dosego cilja je razpis in izvedba natečaja Refresh Video Art Award.